هزینه ویزای تحصیلی آمریکا

آمریکا اولین مقصد دانشجویان بین المللی جهان با بیش از ۸۰۰.۰۰۰ دانشجوی خارجی است . این کشور با بزرگترین اقتصاد جهان و پیشرفته ترین تکنولوژی همیشه مورد توجه دانشجویان برای تحصیل و زندگی بوده است.

آمریکا از سپتامبر 2011سختگیری بیشتری برای صدور انواع ویزا می کند و قبل از ورود هر خارجی به کشور، ابتدا تمکن مالی کافی او برای پوشش دهی هزینه تحصیل و زندگی را بررسی می کند همچنین دلایل و شواهدی که دال بر برگشت دانشجوبه وطنش پس از اتمام مدت تحصیل را در نظر می گیرد.

در ایالات متحده، ویزا توسط وزارت امور خارجه DoS ، سفارت ها و یا کنسولگری های آن صادر می شود. وزارت امنیت کشور DHS نیزبر آژانس های مهاجرتی و سازمان حفاظت از مرزها نظارت می کند و سازمان مهاجرت ICE مسئول نظارت بر ورود افراد به خاک آمریکا می باشد.

دانشجویان بین المللی برای تحصیل در آمریکا نیاز به ویزای F-1 یا همان ویزای تحصیلی آمریکا دارند و جهت درخواست این ویزا دانشجو پس از دریافت پذیرش در رشته موردنظرش از کالج ویا دانشگاه، باید مبلغی از شهریه را به عنوان بیعانه که در پذیرش آمده پرداخت کند سپس دانشگاه فرمی به نامI20   را صادر می کند.

در فرم I20 کالج یا دانشگاه تایید می کند که به متقاضی پذیرش داده ومتقاضی مبلغ بیعانه را پرداخت کرده است. این فرم یکی از مدارک موردنیاز برای اخذویزای تحصیلی آمریکامی باشد. در واقع دانشجو پس از دریافت فرم I20  می تواند درخواست ویزای تحصیلی آمریکا بکند.

علاوه برپر کردن فرمهای ویزا، برای اخذ ویزای تحصیلی آمریکا باید دو مبلغ دیگر پرداخت کرد:

  • مبلغ 350 دلاربرای  (SEVIS = Student and Exchange Visitor Information System)
  • مبلغ 160 دلار برای Visa application fee

پس از پرکردن فرمها ، انتخاب روز و محل مصاحبه همچنین پرداخت مبالغ بالا ایمیلی مشتمل بر شماره درخواست ویزا، وقت مصاحبه ومحل مصاحبه دریافت می شود.

روز مصاحبه تمامی مدارک مورد نیاز ویزا را باید به همراه داشته باشید. نتیجه درخواست ویزای شما همان روز مصاحبه مشخص خواهد شد.

البته هزینه های جانبی مانند ترجمه های مدارک موردنیاز و هزینه سفر به کشور ثالث برای مصاحبه را نیزباید درنظر داشت.