برابر اصل مدارک2020-12-09T16:08:25+03:30

یکی از خدمات ارزنده ارائه شده توسط گروه راد ، برابر اصل کردن مدارک تحصیلی متقاضیان تحصیل در کشورهای حوزه فعالیت این موسسه می باشد . در صورت تمایل و امضای قرارداد رسمی ، موسسه مدارک متقاضیان را جهت اخذ پذیرش و ثبت نام به دانشگاههای مورد نظر ارسال می نماید.

کشورهای حوزه فعالیت گروه راد شامل موارد زیر می باشند :

مشاورین گروه راد با به روزترین اطلاعات در مورد ادامه تحصیل در کشورهای حوزه فعالیت این موسسه ، آماده ارائه مشاوره به شما متقاضیان محترم می باشند .

ارسال ارز
Go to Top