ویزای دانشجویی ، دیداری و اقامتی برای خانواده همراه دانشجویان2022-11-12T14:11:52+03:30
ارسال ارز

از جمله خدمات ارائه شده توسط گروه راد ، اخذ ویزای دانشجویی ، ویزای دیدار خانواده می باشد .

ویزای دیدار خانواده دانشجویان

مشاوره و اخذ ویزای دیدار خانواده وهمراه یکی دیگر از خدمات موسسه راد در جهت تحقق وعده پشتیبانی کامل از دانشجویان خود می باشد.
خانواده های نزدیک دانشجویان گرامی مانندهمسر، پدر، مادر،برادرو خواهر می توانند از ویزای دیدار  استفاده نمایند و ضمن داشتن اوقات خانوادگی از شهرهای زیبای استرالیا دیدن کنند.
از جمله مدارک اصلی جهت درخواست ویزای دیدار خانواده دعوت نامه، مدارک مالی ، تحصیلی و کاری است.
البته با توجه به شرایط هر متقاضی گاه مدارک دیگری مورد نیاز می شود که مشاورتوریستی موسسه در این زمینه اطلاعات لازم را در اختیارمتقاضیان عزیز قرار می دهد.
گروه راد در 15 سال گذشته موفق به اخذ تعداد زیادی ویزای دیدار خانواده ، دیدار خانواده و همراه بوده است. تجربه ، سرعت و موفقیت ما در این زمینه یکی از دلایل اصلی است که خانواده های محترم موقع انتخاب خود در نظر دارند.
مدت ارزیابی درخواست ویزا توسط سفارت مدت اعتبار ویزا بسته به کشورها متفاوت است به طور مثال مدت ارزیابی مدارک و صدور ویزای دیدار خانواده استرالیا حدود یک ماه طول خواهد کشید. ویزای دیدار خانواده استرالیا مدت سه تا شش ماه اعتبار دارد وشخص بعد از ورود به استرالیا تا سه ماه می تواند درکشورمذکوربماند.
متقاضیان علاقه مند میتوانند با تماس به بخش ویزا دیدار خانواده همراه موسسه از تمامی خدمات شامل مشاوره، راهنمایی جمع آوری مدارک ، تکمیل فرمهای مربوط به سفارت ، پرداخت فیش سفارت و تهیه بلیت برخوردار شوند.

ویزای دانشجویی

خدمات ارائه شده گروه راد در زمینه ویزای دانشجویی شامل چند بخش است :

1 – مشاوره با متقاضی و ارزیابی اولیه شرایط مورد نیاز برای اخذ ویزا

2 – ارزیابی مدارک توسط مدیر فنی بخش پذیرش و ویزا

سابقه کار ، وضعیت مالی ، دانشگاه و رشته انتخابی ، خدمت سربازی ، تاهل ، و انگیزه تحصیلی از موارد مهم برای درخواست ویزا می باشند .

3- درخواست ویزا از سفارت

جهت اخد ویزای دانشجویی نیاز به پذیرش و تایید ثبت نام در دانشگاه می باشد.

پس از تکمیل مدارک ، برگه های ویزا پر شده و همراه مدارک به سفارت ارسال می گردد . موسسه در جلسات حضوری ، تلفنی و یا حتی با کمک سایر امکانات به روز متقاضیان را از مراحل کار و آخرین وضعیت پرونده مطلع می کنند . مدت زمان ارزیابی ویزا توسط سفارت از یک تا سه ماه متغیر می باشد .

ویزای دیدار خانواده  دانشجویان

مشاوره و اخذ ویزای دیدار خانواده برای خانواده نزدیک دانشجویان گرامی مانند همسر، پدر ، مادر ، برادر و خواهر یکی دیگر از خدمات گروه راد می باشد .

از جمله مدارک مورد نیاز جهت درخواست ویزای دیدار خانواده دعوت نامه ، مدارک مالی ، تحصیلی و کاری است.

البته گاهی بسته به شرایط متقاضی مدارک دیگری نیاز می باشد که مشاورین ویزا دیدار خانواده گروه راد در این زمینه اطلاعات لازم را در اختیار متقاضیان قرار می دهند.

مدت ارزیابی درخواست ویزا توسط سفارت و مدت اعتبار ویزای صادر شده برای کشورهای مختلف متفاوت است . به طور مثال مدت ارزیابی مدارک و صدور ویزای دیدار خانواده استرالیا حدود یک ماه طول خواهد کشید و ویزای صادر شده معمولا مدت سه تا شش ماه اعتبار دارد . همچنین شخص بعد از ورود به استرالیا تا سه ماه می تواند در کشور مذکور بماند .

Go to Top