از آنجایی که هدف از صدورویزای تحصیلی آمریکا در وهله اول ادامه تحصیل متقاضیان هست، اداره خدمات شهروندی ومهاجرت آمریکا قوانین سخت گیرانه ایی در مورد اجازه کار دانشجویی دارد به طوری که دانشجویان در سال اول تحصیل فقط در محیط دانشگاه مانند کتابخانه، تریا دانشگاه یا مرکز دانشجویی و … به طورنیمه وقت یعنی 20 ساعت در هفته می توانند کار کنند واز سال دوم اجازه کار نیمه وقت درخارج از دانشگاه دارند  البته این کارباید مرتبط با رشته تحصیلی و منوط به دریافت اجازه کار از اداره خدمات شهروندی ومهاجرت آمریکا USCIS هست.

تحصیل در آمریکا 

برای دریافت مجوزاستخدام یا  Employment Authorization Document باید وارد سایت اداره خدمات شهروندی ومهاجرت آمریکا USCIS شده وفرم  Form I-765 همراه با مدارک لازم را آنلاین ارسال کرد. معمولا نتیجه این درخواست ظرف یک ماه به دانشجو ایمیل می شود. کار دانشجویی در کشور آمریکا به دو صورت OPT و  CPT می باشد.

آموزش عملی برنامه درسی Curricular Practical Training

CPT همان کارورزی یا اینترشیبی است که می تواند تمام وقت باشد.  طبق قوانین دانشجویی می تواند CPTدریافت کند که حداقل یک سال دروس آکادمی در دانشگاه گذارنده باشد. دانشجویانی که یکسال CPT بگذرانند می توان برای دریافت مجوز استخدام یکساله OPT  اقدام کنند.

آموزش عملی اختیاری Optional Practical Training

OPT مجوز کار یک ساله و به دو صورت هست:

  • Pre-completion OPT در حین تحصیل
  • Post-completion OPT پس از فارغ التحصیلی

دانشجویانی که قصد کار پس از تحصیل را دارند باید 3 ماه  قبل از فارغ التحصیلی برای مجوز اقدام کنند.

نکته: ازآنجایی که مجوزاستخدامOPT هست اگردر حین تحصیل 9 ماه کار به صورت OPT انجام داده باشید فقط برای 3 ماه مجاز به کار OPT بعد از فارغ التحصیلی هستید.

همسر دانشجو در امریکا اجازه کار ندارد.

ویزای کاربعد از فارغ التحصیلی

فارغ التحصیلان رشته های علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضی بعد از فارغ التحصیلی می توانند در خواست ویزای 1تا2 ساله کار Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) Optional Practical Training Extension  را بدهند.