Application Fee دانشگاه چیست؟

یکی از مراحل مهاجرت تحصیلی ، اقدام برای اخذ پذیرش ازدانشگاه در رشته مورد نظر هست و برخی از دانشگاه ها اپلیکشن فی دانشگاه دارند.

زمانی که فرم درخواست پذیرش به صورت آنلاین پر می شود، دانشگاه برای بررسی پرونده هزینه ای به نام Application fee  می گیرد که غیرقابل عودت (Non-Refundable) است.

تحصیل در استرالیا 

پس از پرداخت Application Fee  فرم پرشده درخواست پذیرش حاوی تمامی اطلاعات دانشجوبرای دانشگاه ارسال و درخواست نهایی می‌گردد. سپس دانشگاه مدارک و فرم درخواست را بررسی می کند و براساس معیارهای مشخص نتیجه را یعنی اعطای پذیرش یا رد پذیرش اعلام خواهدکرد.

چگونه Application Fee  را می توان پرداخت کرد؟

به دلیل تحریم های اقتصادی، پرداخت هزینه‌ی اپلیکیشن فی به طور مستقیم توسط متقاضیان کمی مشکل هست.

اکثرا روش پرداخت آنلاین با ویزا کارت یا مستر کارت می‌باشد.

مقدار Application Fee چقدر هست؟

مبلغ اپلیکشن فی ، برای هر دانشگاه متفاوت است مثلا برای دانشگاه های استرالیا از 50 تا 125 دلاراسترالیا وبرای دانشگاه های آمریکا از 75 تا 100 دلار آمریکاست.

آیا پرداخت اپلیکشن زمان خاصی دارد؟

هر دانشگاه زمان ددلاین برای اپلای دارد و برای اینکه اپلای نهایی شود پرداخت App Fee ضروری هست بنابراین دانشجو حداکثر تا قبل از ددلاین باید پرداخت اپلیکیشن فی را انجام دهد. البته باید در نظر داشت که در موارد خاص می توان با هماهنگی دانشگاه پرداخت را به تعویق انداخت.

Visa Application Fee چیست؟

هنگام درخواست ویزا نیز اداره ی مهاجرت هرکشوری برای بررسی مدارک، هزینه ای تحت عنوانVisa Application Fee دریافت می کند. این هزینه تقریبا در همه اداره مهاجرتها غیرقابل عودت (Non-Refundable) است.