ویزای Skilled Independentویزای Skilled Independent : به چه نکات و مواردی نیاز دارید ؟

ویزای (Skilled Independent (subclass 189

برای اخذ ویزای Skilled Independent شما می بایست معیارهایی را رعایت کنید :

  • اشتغال مربوطه
  • ارزیابی مهارت های مناسب
  • داشتن مهارت های زبان انگلیسی
  • دعوت به درخواست شود
  • زیر 45 سال شن داشته باشید

یکی دیگر از اجزای اجباری ، عبور از امتیاز 65 است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت .

در جدول امتیازبندی هشت دسته وجود دارد ، که هر یک شامل یک یا چند معیار هستند که هرکدام تقریبا بین صفر تا 30 امتیاز دارند . این دسته بندی شامل سن ، مهارت زبان انگلیسی ، سابقه کار مربوطه درست در 10 سال گذشته (خارج از استرالیا) ، اشتغال ماهر در 10 سال گذشته (در استرالیا) ، مدارک تحصیلی ، شرایط تحصیلی استرالیا و مدارک تحصیلی تخصصی ؛ می باشند .

30 امتیاز به محدوده سنی بین 25 تا 32 سال تعلق می گیرد ، و این در حالیست که افراد بین 18 – 24 یا 33 – 39 ، 25 امتیاز دریافت می کنند و افراد بین 40 – 44 ساله 15 امتیاز دریافت می کنند . امتیاز دهی خاصی برای مهارت زبان در نظر گرفته نشده است اما به افراد با سطح زبان خوب معمولا 10 امتیاز و به سطح زبان عالی معمولا 20 امتیاز اختصاص داده می شود .

در این دهه به کمتر از سه سال سابقه کاری مرتبط در خارج از کشور استرالیا امتیازی تعلق نمی گیرد ، اما برای هشت تا ده سال سابقه کاری 15 امتیاز در نظر گرفته می شود . برای همان مهارت و کار درون استرالیا اگر سابقه کاری کمتر از 12 ماه باشد هیچ امتیازی در نظر گرفته نمی شود و برای سابقه کاری 8 تا 10 سال 20 امتیاز در نظر گرفته می شود .

با توجه به شرایط تحصیلی ، یک مدرک دکترا از یک موسسه معتبر استرالیایی یا دیگری 20 امتیاز و یک لیسانس در همان شرایط 15 امتیاز، در حالی که دیپلم ارزشی معادل 10 امتیاز دارد .

بعضی از فرم های مدارک تحصیلی استرالیا پنج امتیازی است ، مانند یک رشته تحصیلی یا مدرک دکتری ( با دو سال تحصیلی ) ، و معیارهای متعددی وجود دارد که تحت تاثیر بخش های دیگر قرار می گیرند که همگی ارزش پنج امتیازی دارند .

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ویزای تحصیلی استرالیا و تحصیل در استرالیا با ما تماس بگیرید .

مترجم : امید کریمی

منبع : www.studiesinaustralia.com