پرستاری در دانشگاه ECUلیسانس علوم (مطالعات پرستاری) در دانشگاه ECU

چه می آموزیم ؟

برای پرستاران ثبت نام شده فرصتی فراهم می آورد تا در صورتی که در کشور خود دارای یک مدرک دیپلم هستند ، یک مدرک استرالیایی دریافت کنند .

این دوره معتبر نیست و بنابراین منجر به ثبت نام در هیئت پرستاران و ماماها استرالیا نمی شود .

نتایج آموزشی دوره

 • همکاری با تیم مراقبت های بین رشته ای برای فراهم آوردن مراقبت های پرستاری
 • انجام ارزیابی پرستاری جامع و سیستماتیک
 • هماهنگی ، سازماندهی و ارائه مراقبت های پرستاری که شامل ارزیابی افراد / گروه ها ، برنامه ریزی و ارزیابی مراقبت می باشد .
 • نشان دادن تفکر انتقادی و تجزیه و تحلیل مربوط به خود ارزیابی ، توسعه حرفه ای و ارزش شواهد و تحقیقات را برای تمرین با بازتاب در عمل ، احساسات و باورها و پیامدهای این افراد / گروه ها .
 • آگاهی از نقش پرستار ثبت شده را نشان می دهد که شامل مسئولیت های حرفه ای، قانونی و اخلاقی شامل پاسخگویی به عمل، عملکرد مطابق با قوانین مربوط به پرستاری و مراقبت های بهداشتی و حفاظت از حقوق فردی و گروهی است .
 • ایجاد ، حفظ و روابط درمانی مناسب را نتیجه می دهد .
 • ایجاد، حفظ و نتیجه گیری relationships حرفه ای با افراد / گروه ها از طریق درک اعضای ثبت شده پرستاران به تیم مراقبت های بین رشته ای .
 • شرکت در توسعه حرفه ای خود و دیگران .
 • برتامه مراقبت پرستاری در مشورت با افراد / گروه ها و تیم مراقبت بهداشتی بین رشته ای .
 • تمرین مسئولانه مطابق با قوانین موثر بر عمل پرستاری و مراقبت های بهداشتی .
 • تمرین در چارچوب حرفه ای و اخلاقی پرستاری .
 • ارائه مراقبت پرستاری مبتنی بر شواهد جامع ، ایمن و موثر برای دستیابی به نتایج مشخص سلامت فرد / گروه .
 • بررسی، تجزیه و تحلیل و ترکیب دانش به منظور فراهم کردن مراقبت های پرستاری مبتنی بر شواهد جامع، ایمن و موثر برای دستیابی به نتایج مشخص سلامت فرد / گروه .

عنوان شغل های ممکن آینده

پرستار

دپارتمان آموزشی

دانشکده پرستاری و مامایی

گزینه های تحصیل

هزینه تحصیل : سالانه A$31,300.00 (US$ 23,234)

تاریخ شروع : 30 July 2018 ، 25 February 2019

مکان : دانشگاه ادیث کوان ( ECU )

نیازمندی های ورود

برای دانشجویان ایرانی

متقاضیان باید حداقل 24 امتیاز کسب کنند (حداقل 28 امتیاز برای قانون) که شامل مجموع 3 سطح بالاتری و 3 سطح تابعه .

الزامات زبان انگلیسی

 • آیلتس : نمره کلی 6 به صورتی که هیچ بند آن از 6 کمتر نباشد .
 • تافل : حداقل نمره 550 با TWE 5 یا بالاتر از آن
 • TOEFL iBT : حداقل نمره 70 به صورتی که هیچ بند آن از 17 کمتر نباشد .
 • PTE Academic : نمره 52

برای دانشجویان بین المللی

همه متقاضیان می بایست در کشور خود پرستار باشند .

Applications برای این دوره از طریق برنامه ورودی مبتنی بر تجربه ECU پذیرفته نمی شوند .

الزامات زبان انگلیسی

 • آیلتس : نمره کلی 6 به صورتی که هیچ بند آن از 6 کمتر نباشد .
 • TOEFL iBT : حداقل نمره 70 به صورتی که هیچ بند آن از 17 کمتر نباشد .
 • PTE Academic : نمره 57

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تحصیل در استرالیا و دانشگاه ادیث کوان با ما تماس بگیرید .

مترجم : امید کریمی

منبع : www.hotcoursesabroad.com