سطح زبانسطح زبان انگلیسی شما چقدر است ؟

هنگامی که شما با یکی از پنج آزمون زبان انگلیسی شناخته شده و مورد قبول توسط اداره امور داخلی دست و پنجه نرم می کنید ،  سطح زبان و مهارت های زیادی وجود دارد که می توانید به آن دست یابید ؛ Functional ( عملکردی ) ، Vocational ( حرفه ای ) ، Competent ( صلاحیت ) ،  Proficient ( مهارت ) Superior ( برتر ) .

سطح زبان Functional نمره کلی ، میانگین یا نمره کلی در اجزای آزمون است . متقاضیان برای دستیابی به این سطح به موارد زیر نیاز دارند :

 • 4.5 برای آیلتس
 • 32 برای TOEFL iBT
 • 30 برای پیرسون
 • 147 برای CAE
 • ارزیابی از برنامه انگلیسی مهاجران بزرگسال (AMEP)
 • معیارهای آموزشی مناسب

متقاضیان برای دستیابی به سطح زبان Vocational به موارد زیر نیاز دارند :

 • 5 برای هر جزء از آیلتس
 • حداقل B برای هر جزء OET
 • 4 برای گوش دادن ( listening ) ، 4 برای خواندن ( reading ) ، 14 برای نوشتن ( writing ) و 14 برای صحبت کردن ( speaking ) (TOEFL iBT)
 • 36 در تمام قطعات برای پیرسون
 • 154 برای هر جزء CAE

متقاضیان برای دستیابی به سطح زبان Competent به موارد زیر نیاز دارند :

 • 6 برای هر جزء از آیلتس
 • حداقل B برای هر جزء OET
 • 12 برای گوش دادن ، 13 برای خواندن ، 21 برای نوشتن و 18 برای صحبت کردن (TOEFL iBT)
 • حداقل 50 مورد برای همه اجزای Pearson
 • حداقل 169 برای هر جزء CAE

متقاضیان برای دستیابی به سطح زبان Proficient به موارد زیر نیاز دارند :

 • حداقل 7 برای هر جزء از IELTS
 • حداقل B برای هر جزء OET
 • 24 برای گوش دادن ، 24 برای خواندن ، 27 برای نوشتن و 23 برای صحبت کردن (TOEFL iBT)
 • حداقل 65 برای تمام اجزای Pearson
 • حداقل 185 مورد برای هر جزء CAE

متقاضیان برای دستیابی به سطح زبان Superior به موارد زیر نیاز دارند :

 • حداقل 8 برای هر جزء از آیلتس
 • A برای هر جزء OET
 • 28 برای گوش دادن ، 29 برای خواندن، 30 برای نوشتن و 26 برای صحبت کردن (TOEFL iBT)
 • حداقل 79 برای همه اجزای Pearson
 • حداقل 200 برای هر جزء CAE

برای کسب اطلاعات تحصیلی کامل در زمینه کشور استرالیا با ما تماس بگیرید .

مترجم : امید کریمی

منبع : https://www.studiesinaustralia.com