انرژی تاریک

انرژی تاریکحدود 200 میلیارد کهکشان که هر کدام دارای تقریبا 200 میلیارد ستاره است بوسیله تلسکوپها قابل تشخیص است . اما این تعداد فقط 4 درصد از محل گیتی را تشکیل می‌دهد . حدود 73 درصد از جهان از ماده دیگری ساخته شده است که  انرژی تاریک (dark matter) نامیده می‌شود . هیچ کس نمی‌داند که ماهیت  انرژی تاریک این ماده ناشناخته چیست ، اما مقدار این نوع ماده از تمام اتمهای موجود در تمام ستارگان موجود در کل کهکشان های قابل شناسایی گستره فضا بسیار بیشتر است .

برای دانستن بهترین کشور برای تحقیقات دانشگاهی پیشنهاد می کنم مقاله تحصیل در استرالیا را مطالعه فرمایید.

به نظر می‌رسد  انرژی تاریک این نیروی عجیب ، اجزای جهان را با سرعت فزاینده‌ای از یکدیگر دور می‌کند ، در حالی که نیروی گرانش با این نیرو مقابله کرده و از سرعت این گسترش می‌کاهد . این اکتشافها بوسیله رصدخانه مداری که کاوشگر ناهمسانگرد ریز موج ویلکینسون (WMAP) نامیده می‌شود ، انجام شده است . این کاوشگر افت و خیزهای ناچیز موجود در پرتوهای ریز موج پس زمینه کیهانی را اندازه می‌گیرد که در اثر پژواکهای میرای انفجار بزرگ بوجود آمده است .

انبساط جهان

اگر یک بادکنک خالی از باد را فرض کنیم و روی آن نقاطی را رسم کرده و سپس بادکنک را باد کنیم مشاهده می‌کنیم که هرچه حجم بادکنک بیش‌تر شود ، فاصله نقاط از یکدیگر افزایش می‌یابد . این مفهومِ جهان در حال انبساط است . انبساط جهان به معنی افزایش فاصلهٔ متریک بین اجسام جهان با گذشت زمان است . این انبساط درونی است ، یعنی به فاصلهٔ نسبی بین اجزای جهان برمی‌گردد ، و به معنی حرکت اجسام به سمت فضای بیرون نیست . انبساط جهان از ویژگی‌های مهم کیهان ‌شناسی است .

آغاز داستان انرژی تاریک

داستان  انرژی تاریک از سال 1998 آغاز شد . در آن زمان دانشمندان دریافتند که بسیاری از کهکشانهای دور دست با سرعتی بسیار بیشتر از آنچه که محاسبات موجود پیش بینی کرده‌اند ، از یکدیگر دور می‌شوند . تحقیقاتی که روی انواع ویژه‌ای از ابر نواخترها (Supernova) انجام شد ، بیانگر آن بود که محاسبات انجام شده اشتباهی نداشت ، به عبارت دیگر محاسبات دقیقا نشان دهنده آن بود که سرعت انبساط جهان لحظه به لحظه در حال افزایش است و از سرعت این انبساط کاسته نمی‌شود .

به نظر می‌رسد کشف بعضی از انواع نیروهای غیرمنتظره غیرقابل شناسایی که باعث می‌شوند ساختار فضا بطور مرتب از یکدیگر فاصله گرفته و از هم دور شوند ، موءید مشاهدات هالدین (JBS Haldane) دانشمند انگلیسی است که سالها پیش صورت گرفته است . وی می‌گوید: جهان عجیب تر از چیزی است که فکر می‌کنیم ، جهان حتی عجیبتر از چیزی است که بتوان فکرش را کرد .

منبع : science.nasa.gov

لینک مفید : تحصیل در استرالیا ، هزینه تحصیل در استرالیا ، مهاجرت به استرالیا

آخرین مطالب