[تعداد: 1    میانگین: 5/5]

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم

هرساله دانشجو یان بسیاری نسبت به اخذ ویزای تحصیلی خارج از کشور مبادرت می نمایند تا قابلیت و امکان علم آموزی در کالج های برتر سایر کشور ها را به دست آورند . برخی از دانشگاه های جهان دارای سیستم آموزشی قدرتمند هستند و تراز کیفی آموزش و پژوهشی بسیار بالایی دارند همین امر موجب شده این دانشگاه ها تحت عنوان برترین دانشگاه های جهان معرفی شوند. قابل ذکر و اعتنا برای عزیزانی که تصمیم به علم آموزی در رشته های پزشکی دارند علاوه بر لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم بایستی برای اطمینان از ارزش مدرک خویش در آینده قبل از گزینش دانشکده به لیست کالج ها ودانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت هم دقت نمایند و یا از مشاورین موسسه اعزام دانشجو راد در این زمینه مشاوره بگیرند.
دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت
بر پایه مصوبات دویست و بیست و پنجمین نشست شورای عالی ارزشیابی تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ و با بررسی های کارشناسی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی همچنین سیستم رنکینگ دانشگاه ها وکالج ها در رتبه بندی جهانی
QS، Times، Shanghai لیست پایانی دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم و وزارت بهداشت جهت ورودی های هرسال در سایت وزارت خانه ها اعلام می گردد. قابل ذکر است این لیست سالیانه مورد باز نگری و بررسی قرار گرفته و از سال تحصیلی ذکر شده صرفاً دانشگاههای مو جود در‌این لیست جهت ادامه تحصیل مورد تایید بوده و مدارک صادره طبق مقررات قابل ارزشیابی است.

ارزشیابی مدارک دانشگاهی

یکی از مهمترین نگرانی هایی که دانشجو یان درخواست کننده تحصیل در دانشگاه های خارجی دارند ارزشیابی مدارک دانشگاهی آن‌ها در کشور ایران است. دانشجو یان درخواست کننده تمایل دارند تا بدانند مدرک تحصیلی آنان در چه دوره تحصیلی ارزشیابی می شود.
دانشجویانی که در مقاطع کارشناسی و یا پایین تر در خارج از کشور تحصیل کردند باید توجه داشته باشند مدرک تحصیلی آنها در صورت قرار داشتن دانشگاه محل تحصیل شان در لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم قابل ارزشیابی است.
دانشجویانی که تمایل به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد دارندباید در نظر داشته باشند دانشگاه مقصد درگروه دانشگاه های مجموعه الف و مجموعه ب مورد تایید وزارت علوم کشور ایران باشد. درواقع دانشگاه های ممتاز ودانشگاه های خوب برای تحصیل در مقطع ارشد موردتایید وزارت علوم می باشد.
دانشجویان مقطع دکتری ازدانشگاه های مجموعه الف نیازی به آزمون دوباره نخواهد داشت و مدرکشان مورد تایید وزارت علوم می باشد در حالی که دانشجویان فارغ التحصیل از دانشگاه های مجموعه ب و ج برای اخذ تائیدیه از سمت وزارت علوم بایستی در امتحان تعیین شده شرکت کنند.

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم
دانشجویانی که مدرک تحصیلیشان را در رشته های پزشکی از دانشگاه های خارج از ایران مانند استرالیا، کانادا و …دریافت کرده اند باید به آیین نامه های وزارت بهداشت و درمان ایران مراجعه نمایند و ارزشیابی مدرک تحصیلی خود را به این وزارت بسپارند. در خصوص دریافت مدرک تحصیلی از سوی دانشگاه های خارج از ایران برای دانشجویان رشته هایی پزشکی توصیه می شود ، دانشگاه های گروه ممتاز انتخاب شود.

About the Author:

يك ديدگاه

  1. […] قبلی موسسات مجازاعزام دانشجو   […]

ثبت ديدگاه

Translate »