آزمون MCAT

یکی از آزمون های استاندارد که متقاضیان رشته پزشکی در کانادا و آمریکا موظف به شرکت در آن هستند و توسط سازمان سازمان AAMC ( انجمن کالج های پزشکی آمریکا ) برگزار می شود آزمون MCAT می باشد .

یکی از مواردی که دانشجویان علاقه مند به رشته پزشکی هنگام درخواست پذیرش از دانشکده های پزشکی کشور آمریکا و کانادا علاوه بر یک مدرک کارشناسی مانند بیولوژی با خود داشته باشند ، نمره مناسبی از آزمون MCAT می باشد .

تعداد دعوت شدگان برای مصاحبه جهت پذیرش در رشته پزشکی معمولا براساس معدل کارشناسی و نمره آزمونMCAT دو تا سه برابر ظرفیت اعلام می شود . در نهایت با جمع بندی امتیاز معدل کارشناسی ، نمره آزمون MCAT و مصاحبه برابر ظرفیت دانشکده به دانشجویان پذیرش داده می شود .

درون مایه آزمون MCAT

آزمونMCAT علاوه بر ارزیابی اطلاعات پایه دانشجویان در بیولوژی ، بیوشیمی ، فیزیک و علوم رفتاری ، مهارت حل مسئله و تفکر انتقادی آنها را نیز محک می زند .

آزمون MCAT دارای چهار بخش است :

  • بیولوژی و بیوشیمی موجودات زنده
  • فیزیک و شیمی مربوط به سیستم های بیولوژی
  • علوم روانشناسی ، اجتماعی و رفتاری
  • مهارتهای استدلالی و تجزیه و تحلیل های بحرانی

زمان و مکان برگزاری آزمونMCAT

این آزمون چندین بار در سال در کشورهای مختلف چون : آمریکا ، کانادا ، انگلیس ، استرالیا ، فرانسه ، آلمان ، چین ، ژاپن ، قطر ، لبنان ، سنگاپور، تایوان ، تایلند و آفریقای جنوبی برگزار می شود .

نمره آزمونMCAT

همانطور که قبلا ذکر شد آزمونMCAT از چهار بخش تشکیل شده است و هر بخش دارای یک نمره است . معمولا این نمره بین 118 تا 132 است و نمره میانگین 125 می باشد .

نمره کلی نیز از مجموع نمرات چهار بخش آزمون MCAT به دست می آید و بین 472 تا 528 است و حد واسط آن 500 می باشد .

اعتبار نمره آزمونMCAT

نمره آزمون MCAT برای مدت سه سال معتبر می باشد .

چند مرتبه می توان در آزمون MCAT شرکت کرد؟

در یک سال حداکثر سه مرتبه و در دو سال متوالی چهار مرتبه و در کل زندگی هفت مرتبه می توان در این آزمون شرکت کرد .

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه با ما تماس بگیرید .