دانشگاه تاسمانیا

دانشگاه تاسمانیا استرالیا

دانشگاه تاسمانیا: دانشگاه تاسمانیا یک دانشگاه تحقیقاتی دولتی و چهارمین دانشگاه قدیمی استرالیا میباشد که در سال 1890 تاسیس گردیده و دارای قدمت بیش از 100سال می باشد. دانشگاه تاسمانیا درایالت تاسمانیا واقع شده است. تاسمانیا نام جزیره و ایالتی در جنوب شرقی استرالیا است و مرکز آن شهر هوبارت نام داد. دانشگاه تاسمانیا هر …

دانشگاه تاسمانیا استرالیا ادامه »