دانشگاه جیمز کوک

دانشگاه جیمز کوک استرالیا

دانشگاه جیمز کوک: تحصیل در استرالیا امروزه به یکی از هدف های بسیار مهم دانشجویان بین المللی در ایران و سراسر دنیا تبدیل شده. دانشجویان ایرانی اما با مشکلات مالی مختلفی دست و پنجه نرم میکنند که باعث می شود به سراغ دانشگاه های ارزان قیمت تر در کشور های مختلف بگردند که کیفیت بالای …

دانشگاه جیمز کوک استرالیا ادامه »