دانشگاه ویکتوریا

دانشگاه ویکتوریا استرالیا

دانشگاه ویکتوریا: اگر چه دانشگاه ویکتوریا استرالیا دانشگاه جوانی به حساب می آید، اما در حقیقت تاریخ پر بار و طولانی ای را یدک می کشد. نزدیک به صد سال سابقه ی فعالیت علمی و آموزشی جهت بهسازی شرایط جامعه و آموزش دانشجویان، تعهد دانشگاه ویکتوریا استرالیا را به مقوله ی دانش به خوبی نشان …

دانشگاه ویکتوریا استرالیا ادامه »