دانشگاه کانبرا

دانشگاه کانبرا استرالیا

دانشگاه کانبرا: دانشگاه کانبرا (UC) یک دانشگاه تحقیقاتی دولتی است که پردیس اصلی آن در بروس، کانبرا، منطقه پایتخت استرالیا واقع شده است. پردیس اصلی این دانشگاه نیز تا مرکز مدنی کانبرا قرار دارد. این دانشگاه به عنوان یکی از دانشگاه هایی که در پایتخت کشور استرالیا قرار دارد، یکی از دانشگاه های محبوب دانشجویان …

دانشگاه کانبرا استرالیا ادامه »