دانشگاه کالیفرنیا دیویس

دانشگاه کالیفرنیا دیویس

دانشگاه کالیفرنیا دیویس: دانشگاه کالیفرنیا، دیویس (UCD) یک دانشگاه تحقیقاتی دولتی در نزدیکی دیویس، کالیفرنیا است. این دانشگاه که یک پیچک عمومی نام دارد، شمالی ترین پردیس از ده دانشگاه سیستم دانشگاه کالیفرنیا است. این موسسه برای اولین بار به عنوان یک شاخه کشاورزی از سیستم در سال 1905 تاسیس شد و در سال 1959 …

دانشگاه کالیفرنیا دیویس ادامه »