دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا

دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا

دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا: دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا (PSU) یک دانشگاه تحقیقاتی دولتی مرتبط با اعطای زمین است که دارای پردیس ها و امکانات در سراسر پنسیلوانیا است. ایالت پن که در سال 1855 به عنوان دبیرستان کشاورزان پنسیلوانیا تأسیس شد، در سال 1863 به تنها دانشگاه ایالتی تبدیل شد. پنسیلوانیا از دانشگاه هایی در آمریکا می …

دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا ادامه »