دانشگاه ایلینویز شیکاگو

دانشگاه ایلینوی شیکاگو (UIC)

دانشگاه ایلینوی شیکاگو: آمریکا یکی از بزرگترین و مهم ترین کشور ها در زمینه آموزش و تحصیلات دانشگاهی به حساب می آید و امروزه تحصیل در آمریکا به آرزوی بسیاری از جوانان تبدیل شده است. دانشگاه های با کیفیت این کشور و سیستم آموزشی آمریکا باعث شده اند که دانشجویان بین المللی بسیار زیادی از …

دانشگاه ایلینوی شیکاگو (UIC) ادامه »