دانشگاه استرالیا جنوبی

دانشگاه استرالیای جنوبی

دانشگاه استرالیای جنوبی: دانشگاه استرالیای جنوبی فعالیت خود را بر اساس دو اصل تساوی حقوق و برتری علمی آغاز نمود. دانشگاه استرالیای جنوبی یکی از بزرگترین دانشگاه های استرالیای جنوبی بوده و در ردیف 25 دانشگاه برتر زیر 50 سال دنیا قرار دارد. دانشگاه دانشگاه استرالیای جنوبی با چشم انداز و برنامه ریزی چند ساله ای …

دانشگاه استرالیای جنوبی ادامه »