کارشناسی و وارشد دبل

کارشناسی و کارشناسی ارشد دبل

کارشناسی و ارشد دبل Double Degrees در هر رشته ی دانشگاهی، دانشجو مکلف است تا در حوزه ی مربوط به یک تخصص واحدهای بیشتری را گذرانده و در آن زمینه تخصص پیدا کند. برای مثال دانشجویی که در زمینه رشته ی مهندسی تحصیل می کند، می تواند در یکی از حوزه های عمران، برق، شیمی، …

کارشناسی و کارشناسی ارشد دبل ادامه »