Harvard uni-min

رشته ی معماری در دانشگاه Harvard

رشته ی معماری در دانشگاه Harvard یکی از رشته های جذاب گروه ریاضی که بسیاری از افراد علاقمند به تحصیل در این رشته هستند، مهندسی معماری است. زیرا معماری یک هنر است و مباحث درسی این رشته ترکیبی از فن و هنر است. مواردی که برای تبدیل فرد به یک معمار خوب نیاز است شامل …

رشته ی معماری در دانشگاه Harvard ادامه »