تاریخچه کشف استرالیا

تاریخچه کشف استرالیا 

استرالیا توسط دریانوردان اروپایی کشف  شد؛ زیرا تنها راه دستیابی به این سرزمین آب است. یکی از مدعیان کشف استرالیا «جودینهوداردیا»ی پرتغالی بود، چرا که پرتغالیها در آن دوران در دریانوردی قدرتمند بودند. او در سال ۱۵۹۸ از پرتغال سفر دریایی اش را آغاز کرد و بعد از چند سال دریا نوردی به این سرزمین …

تاریخچه کشف استرالیا  ادامه »