پنجاهمین سالگرد روابط ایران - استرالیا

پنجاهمین سالگرد روابط ایران – استرالیا

  پنجاهمین سالگرد روابط ایران – استرالیا بعد از ظهر پنجشنبه 05/11/96 به مناسبت روز ملی استرالیا و پنجاهمین سالگرد روابط ایران واسترالیا مراسم با شکوهی در خانه سفیر با حضور سفرای سایر کشورها ، آقای اسدالله عسکری عضواتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ، مدیران برخی شرکتهای بازرگانی و موسسات اعزام دانشجو برگزار …

پنجاهمین سالگرد روابط ایران – استرالیا ادامه »