کارگاه آموزشی تیرماهکارگاه آموزشی تیرماه سال 1395

تعدادی از کارمندان بخش مشاوره و پذیرش موسسه جهت به روز شدن اطلاعات و آشنایی بیشتر با سیستم پذیرش و دانشگاههای همکار با Study Group در کشورهای استرالیا ، نیوزلند ، آمریکا و کانادا در کارگاه آموزشی تیر ماه این ارگان در جزیره کیش شرکت داشتند.

آموزش های ضمن خدمت پرسنل با همکاری ارگان ها و دانشگاههای مختلف یکی از راههای ارتقاء کیفیت خدمات اعزام دانشجو است و موسسه راد مفتخر است که در این مورد همیشه فعالانه عمل کرده است.

تصاویر کارگاه آموزشی تیر ماه 95

آخرین روادید