همایش مهر ۱۳۹۴همایش مهر ۱۳۹۴ با حضور نمایندگان دانشگاه های استرالیا

همایش مهر ۱۳۹۴ با حضور نمایندگان دانشگاه های استرالیا در زمینه راهنمایی هایی تحصیلی به مراه جلسه پرسش و پاسخ در تاریخ یکشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۴ در هتل هما – تهران برگزار شد. در این همایش علاقمندان از نزدیک با این نمایندگان گفتگو کرده و از نزدیک با نحوه فعالیت های دانشگاهی در استرالیا آشنا شدند. همچنین متقاضیان توانستند تمامی شرایط تحصیل در استرالیا را از نمایندگان جویا شوند . این همایش ها قرار است با برنامه منظم بطور سالیانه برگزار شود.

تصاویر همایش مهر 1394

آخرین روادید