همایش آشنایی با دانشگاه های استرالیاهمایش آشنایی با دانشگاه های استرالیا در مهر ماه1395

به علت استقبال متقاضیان عزیزاز برگزاری همایش دانشگاه های استرالیا در فروردین ماه ۹۵ گروه راد اقدام به برگزاری مجدد همایش تحصیلی با گروه دیگری از دانشگاه های استرالیا در ۳۰ مهر ماه نمود.

نمایندگان دانشگاه های چون : دانشگاه موناش ، دانشگاه مکوری ، دانشگاه تکنولوژی سیدنی ، دانشگاه ولنگانگ ، دانشگاه لاتروب و دانشگاه نیوکسل در این همایش حضور داشتند.

حضور فعال مشاورین و پرسنل پذیرش موسسه جهت اطلاع رسانی به متقاضیان و پاسخگویی به سوالات متعدد در زمینه پذیرش ،  ویزا ،  بورسیه های متفاوت وامکانات دانشجویی در دانشگاه های استرالیا از ویژگی های دیگر این همایش بود.

شرکت کنندگان در سمینار مذکور نه تنها اطلاعات مورد نیاز خود را به طور مستقیم از نمایندگان دانشگاه ها بدست آوردند بلکه از امتیازات ویژه موسسه نیز برخوردار شدند.

به علت استقبال متقاضیان عزیز از برگزاری همایش دانشگاه های استرالیا درفروردین ماه ۹۵ گروه راد اقدام به برگزاری مجدد همایش تحصیلی با گروه دیگری از دانشگاه های استرالیا در ۳۰ مهر ماه نمود.

نمایندگان دانشگاه های چون : دانشگاه موناش ، دانشگاه مکوری ، دانشگاه تکنولوژی سیدنی ، دانشگاه ولنگانگ ، دانشگاه لتروب و دانشگاه نیوکسل در این همایش حضور داشتند.

حضور فعال مشاورین و پرسنل پذیرش موسسه جهت اطلاع رسانی به متقاضیان و پاسخگویی به سوالات متعدد در زمینه پذیرش ، ویزا ، بورسیه های متفاوت و امکانات دانشجویی در دانشگاه های استرالیا از ویژگی های دیگر این همایش بود.

شرکت کنندگان در سمینار مذکور نه تنها اطلاعات مورد نیاز خود را به طور مستقیم از نمایندگان دانشگاه ها بدست آوردند بلکه از امتیازات ویژه موسسه نیز برخوردار شدند.

تصاویر همایش آشنایی با دانشگاه های استرالیا

آخرین روادید