gre

GRE Test

  GRE کوتاه شده ی عبارت انگلیسی Graduate Records Examination می باشد و نام آزمونی است که توسط ETS یا همان Educational Testing Service برگزار می گردد همان موسسه ایی که آزمون های TOEFL هم تحت نظر آنها برگزار می گردد اما نباید آزمون GRE را صرفا یک امتحان زبان تلقی کرد بلکه در این …

GRE Test ادامه »