دایناسور استرالیا

بزرگ‌ترین دایناسور یافت شده در استرالیا

بزرگترین فسیل دایناسور استرالیا موزه دیرینه شناسی کوئینزلند و دانشگاه کوئینزلند بعد از مدت ها از کشف خود پرده برداری کردند اسم رمز این کشف کوپر بود که در واقع فسیل یک دایناسور عظیم جثه کشف در حاشیه رودخانه کوپر بود . این دایناسور به گروه تیتانوسورها تعلق دارد که تقریباً ۱۰۰ میلیون سال پیش …

بزرگ‌ترین دایناسور یافت شده در استرالیا ادامه »