IT در استرالیا-min

IT در استرالیا

فناوری اطلاعات و شاخه های آن برای تحصیل در استرالیا فناوری اطلاعات ( IT ) عبارتی است که به همه صورت های به کار رفته در تولید، ذخیره، تبادل، و کاربرد اطلاعات نسبت داده می شود؛ در اشکال مختلف مانند داده های تجاری، گفت وگوهای صوتی، تصاویر ثابت، تصاویر متحرک، چند رسانه ای، و… . …

IT در استرالیا ادامه »