سمینار گروه راد و موسسه ایران کانادا

برگزاری سمینار مشترک توسط گروه راد وموسسه زبان ایران کانادا

برگزاری سمینار مشترک توسط گروه راد وموسسه زبان ایران کانادا سمینار مشترک توسط گروه راد وموسسه زبان ایران کانادا در روز پنج شنبه مورخ 1 اسفندماه 98 به منظوراطلاع رسانی ازخدمات اعزام دانشجو گروه راد(موسسه راهیان آبی دانش) وارتقاء دانش زبان آموزان در زمینه تحصیل در خارج از کشور توسط مشاوران ارشد گروه راد در …

برگزاری سمینار مشترک توسط گروه راد وموسسه زبان ایران کانادا ادامه »