هزینه زندگی در استرالیا (بریزبین)

هزینه زندگی در استرالیا (بریزبین)

هزینه زندگی در بریزبین بریزبین مرکز ايالت کوئینزلند با جمعيتی حدود4/2 ميليون ، سومین شهرپرجمعیت کشوراسترالیاست. شهر بریزبین دارای آب وهوای نیمه گرمسیری با تابستان های گرم ومرطوب وزمستان های معتدل است. این شهرحداکثرمیزان بارش خود را درتابستان یعنی ماه های دسامبر تا فوریه دارد که گاهی منجر به وقوع سیل می شود. دانشگاه های …

هزینه زندگی در استرالیا (بریزبین) ادامه »