نماینده دانشگاه سیدنی و کالج تیلور

جلسه پرسش و پاسخ با نماینده دانشگاه سیدنی و کالج تیلور

  جلسه پرسش و پاسخ با نماینده دانشگاه سیدنی و کالج تیلور در موسسه گروه راد جلسه پرسش و پاسخ با حضورآقای Feras Sallan مدیر بخش بین الملل دانشگاه سیدنی و خانم Julia Dudnik از کالج تیلور، یکشنبه 17 اردیبهشت در موسسه گروه راد برگزارشد. دانشگاه سیدنی اولین دانشگاه ساخته شده در استرالیا و چهل …

جلسه پرسش و پاسخ با نماینده دانشگاه سیدنی و کالج تیلور ادامه »