جلسه پرسش و پاسخ در موسسه زبان بهار شیراز

جلسه پرسش و پاسخ در موسسه زبان بهار شیراز

  جلسه پرسش و پاسخ در موسسه زبان بهار شیراز جلسه پرسش و پاسخ با حضور مشاوران و کارشناسان تحصیلی گروه راد در موسسه زبان بهار شیراز در تاریخ 29 دی ماه سال 96 برگزار شد . همکاری دیرینه گروه راد با موسسه زبان بهار شیراز این فرصت را فراهم کرد که بار دیگر در …

جلسه پرسش و پاسخ در موسسه زبان بهار شیراز ادامه »