نماینده کالج مرکزی ناتینگهامملاقات با نماینده کالج مرکزی ناتینگهام سال 95

در ملاقات دوروزه نماینده کالج مرکزی ناتینگهام ، آقای شفقت حسین ، آموزش مشاورین گروه راد وجلسه پرسش وپاسخ با متقاضیان علاقه مند برگزارشد. متقاضیان محترم ضمن دریافت پاسخ های خود با خدمات موسسه نیز آشنا شدند. ارتباط این کالج با دانشگاه ناتینگهام که از دانشگاههای گروه ممتاز می باشد یکی از بهترین انتخابها برای دانشجویان علاقه مند به تحصیل در انگلیس است.سطح علمی بالای کالج و دانشگاه مذکورآینده تحصیلی – شغلی روشنی را برای متقاضیان به همراه خواهد داشت.

آخرین روادید