راه اندزی خط تلفن چند زبانه در ایالت نیوسوت ولزجهت کمک به مهاجرانی که به دلایل درگیری های مختلف کشورشان به استرالیا پناه آوردند

برای اولین بار در استرالیا در ایالت NSWیک خط تلفن چند زبانه برای مهاجرانی که از درگیرهای خارجی آسیب دیدند راه اندازی شد.

20 سال پیش خانم زهرا دستیار که از کشور جنگ زده افغانستان به استرالیا آمده بود پر از تشویش و نگرانی بود. وی اذعان داشته زمانی که به استرالیا آمد نگران بود که او وخانوده اش را به افغانستان باز گردانند همچنین سوالات بی جواب بیشماری داشت. متاسفانه در آن زمان گروه یا سازمانی وجود نداشت که از نظر احساسی این افراد را حمایت کند.

الان وضعیت مهاجران افغانستانی و اوکراینی که به استرالیا آمدند بسیار متفاوت است. برای اولین بار خدمات ایالت نیوسوت ولزNSW Service  جهت رفع مشکلات، درمان و توانبخشی بازماندگان وقایع افغانستان و اوکراین یک خط تلفن چند زبانه Hot lineراه اندازی کرده است.

این سازمان 10 کارمند دو فرهنگی استخدام کرده که در روزهای دوشنبه تا جمعه از 9صبح تا 4 بعد از ظهر به هشت زبان عربی ،دری،فارسی،هزاره،کردی(سورانی)،پشتو اکراینی و اردو با جنگ زده ها به صورت رایگان مشاوره میدهند.

چگونه این خط تلفن کمک میکند

مدیر عامل این شرکت می گوید این خط تلفن به جنگ زده ها کمک میکند که نگرانی ها ونیازهای خودرا ابراز کنند ومشاورین ما در وهله اول سعی در کاهش استرس و نگرانی این افراد دارند.

خیلی از این افراد به دنبال اطلاعات در مورد کار و تحصیل در استرالیا هستند و برخی ممکن است نیاز به کمکهای روانشناسی داشته باشند که دررصورت ما سعی می کنیم آنهارا راهنمایی کنیم.

درحال حاضراین سرویس در ایالت NSW وجود دارد ولی ما تمام تلاش خود را میکنیم تا به سایرافرادی که در ایالتهای دیگر هستند نیز کمک کنیم.

Witness to War: 1800 845 198