ورود ثبت نام

ورود

تلفن: 3100 8888

 

در هنگام درخواست پذیرش و ویزا خدمات تهیه مسکن توسط موسسه آغاز می شود.

انواع خدمات خوابگاه دانشجویی به این شرح می باشد:

  • خوابگاه دانشگاه (On campus Accommodation)
  • خوابگاه های مر بوط به دانشگاه (Off Campus Accommodation)
  • خانه استرالیائی / نیوزلندی (home stay )
  • خانه شخصی و یا هم خانه (Private Accommodation)

On campus Accommodation

خو ابگاه های On campus Accommodation در محوطه دانشگاه می باشد و بصورت مستقل یا حمام و آ شپز خانه مشترک می باشد. هزینه هفتگی این خوا بگاه ها با غذا در استرالیا از 300$ می باشد.

Off Campus Accommodation

خوابگاه های Off Campus Accommodation بیرون از محوطه دانشگاه می باشند. این خوابگاه ها فقط به دانشجویان اجاره داده می شود و افراد دیگر در این محل سکونت ندارند.

Homestay

خانه استرالیایی/ نیوزلندی بیشتر به عنوان سکنای گذرا محسوب می گردد. خانواده های استرالیائی/ نیوزلندی که اکثر کهنسال 50-60 ساله می باشند با تایید دانشگاه ها می توانند به دانشجویان اسکان دهند.

این افراد گاهی تنها زندگی می کند و یک یا دو اطاق از خانه یک یا دو طبقه خود را اجاره می دهند. دانشجویانی که ارتباط خوبی با خانواده بر قرار می کنند مدت طولانی تری در خانه استرالیای/ نیوزلندی (homestay) زندگی می کنند و حتی ممکن است تا اتمام دوره تحصیلی این نوع اسکان ادامه یابد. فاصله این مکان ها معمولا از دانشگاه 20-40 دقیقه است . هزینه هفتگی این نوع اسکان با غذا از 250$ میباشد. امکان اجاره بدون غذا با بهای کمتر نیز وجود دارد.

Private Accommodation

خانه شخصی و یا با همراهی هم خانه انتخاب بسیاری از دانشجویان می باشد . در این روش ، دو یا سه دوست دانشجو می توانند یک خانه و یا دو یا سه اطاق خواب را اجاره و تمام هزینه ها را به تناسب بین خود تقسیم کنند . هزینه این نوع مسکن از نمونه های دیگر ارزانتر می باشد. دقت در انتخاب همخانه از نکات بسیار حساس و مهم می باشد.

ارسال نظر به عنوان مهمان

پیوست ها

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد

جدید ترین اخبار

برای مشاهده ی فرم مشاوره تحصیلی برای تحصیل در استرالیا بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

فرم مشاوره تحصیلی