نماینده دانشگاه تاسمانیاگزارش حضور نماینده دانشگاه تاسمانیا در گروه راد – اسفند 94

در تاریخ 13 اسفند 94 نماینده دانشگاه تاسمانیا آقای Anthony McHugh مدیر بخش اعزام دانشجویان بین المللی دانشگاه تاسمانیا جلسه را با سخنرانی در مورد جاذبه های دانشگاه تاسمانیا، رتبه جهانی و بخشهای مختلف آن شروع کرد. سپس به سوالات شرکت کنندگان در مورد شرایط و نحوه پذیرش و تحصیل در استرالیا در رشته های مورد نظر ، همچنین شرایط ویزا پاسخ دادند.

دانشجویان علاقه مند، می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با گروه راد تماس بگیرند.

آخرین روادید