نماینده Global UNSW حضور نماینده Global UNSW در جلسه پرسش و پاسخ درتاریخ 17 اسفند 94

متقاضیان پاسخ سوالات خود را درباره شرایط پذیرش و ادامه تحصیل دراسترالیا در رشته مورد علاقه شان را از مسئول منطقه ایی جذب دانشجو دانشگاه نماینده Global UNSW آقای Andrew Fester دریافت نموده با خدمات موسسه به عنوان نماینده این دانشگاه در ایران آشنا شدند.

آخرین روادید