نماینده Curtin Universityحضور نماینده Curtin University در جلسه پرسش وپاسخ در تاریخ 19 اسفند 94

این جلسه با هدف آشنا کردن متقاضیان به رشته های مختلف دانشگاه کرتین و زمینه های علمی – تحقیقاتی این دانشگاه توسط  نماینده Curtin University  آقای Adam Bryers مدیر بازاریابی منطقه ایی برگزارشد . ایشان ضمن پاسخگویی به سوالات متقاضیان در خصوص نحوه پذیرش در مورد امکان دریافت بورسهای مختلف توسط دانشجویان واجد شرایط برای تحصیل در استرالیا  اطلاعات مورد نیاز را ارائه کردند.

آخرین روادید