آزمون دولینگوDuolingo English Test

آزمون دولینگو که به تازگی در بین دانشجویان مورد توجه قرار گرفته است به صورت آنلاین از خانه قابل انجام ومدت یک ساعت به طول می انجامد. سوالات این آزمون مانند آزمون ایلتس وتافل به صورت دسته بندی شده نیست یعنی ممکن است ابتدا یک سوالReading بیاید بعد یکی دوتا سوال speaking سپس یک سوال listening بعد دوباره reading خلاصه سوالات مخلوط هستند.

جواب آزمون دو روز بعداز انجام تست آماده است و از طریق سایت قابل رویت می باشد. نتیجه آزمون مانند ایلتس قسمت بندی ندارد ونمره به صورت کلی بین صفر تا 160 است.

اگر نتیجه آزمون مورد نظر را دریافت نکردید می توانید در یک ماه دوباراین آزمون را انجام دهید.

doulingo

هزینه تست

هزینه تست 49 دلار است و از طریق سایت بدون هزینه اضافی می توانید نتیجه آزمون را برای دانشگاه های مورد نظرتان ارسال کنید.

پذیرش تست دولینگو دردانشگاه های مختلف جهان

تقریبا اکثر دانشگاه های جهان این آزمون را قبول می کنند. البته برای اطمینان از اینکه دانشگاه موردنظر شما این تست را می پذیرد یانه می توانید وارد سایت اصلی آزمون دولینگو https://englishtest.duolingo.com/ شوید وبا توجه به مقطع تحصیلی خود همچنین کشور مقصد بررسی لازم را انجام دهید.

نمره بندی تست دولینگودرمقایسه با سایر تستهای بین المللی

نمره این آزمون از صفر تا 160است و برابری آن با سایر آزمونها مانند ایلتس وتافل طبق جدول زیر می باشد:

Duolingo IELTS TOEFL iBT
10 1.5 0
15 2 0
20-25 2.5 0
30-40 3 1-8
45-50 3.5 9-19
55-60 4 20-31
65-70 4.5 32-43
75-80 5 44-55
85-90 5.5 56-67
95-100 6 68-79
105-110 6.5 80-91
115-120 7 92-102
125-130 7.5 103-112
135-140 8 113-118
145-150 8.5 119
155-160 9 120