پذیرش تحصیلی نیوزیلند

پذیرش تحصیلی نیوزیلنددرک چرخه پذیرش تحصیلی نیوزیلند برای همه متقاضیان مهم است ، صرف نظر از هر کشور خارجی . آگاهی از شرایط پذیرش تحصیلی نیوزیلند انتخاب یکی از دانشگاه های نیوزیلند را به عنوان مقصد تحصیلی تحت تاثیر قرار می دهد . بنابراین ، متقاضیانی که مایل به تحصیل در نیوزیلند هستند ، باید با چرخه پذیرش تحصیلی نیوزیلند مسلط شوند ، زیرا این امر می
تواند به برنامه ریزی متقاضیان برای مدیریت سایر فاکتورهای اپلیکیشن و پذیرش دانشگاه کمک کند تا زمان بیشتری در اختیار داشته باشند .

فصل تحصیلی سیستم آموزشی نیوزیلند بین فوریه و مارس آغاز می شود . با این حال ، دوره های برخی از دانشگاه ها متفاوت می باشد . بنابراین، بهترین روش برای شروع روند اپلیکیشن ، دریافت اطلاعات دقیق از بخش مربوط برای جلوگیری از ، از دست دادن تاریخ مهلت مربوط به پذیرش است . هیچ دانشگاهی بعد از deadline خود هیچ اپلیکیشن یا تقاضایی را قبول نمی کند . هنگامی که متقاضیان از application deadlines آگاه هستند ، می توانند خود را برای آزمون های استانداردی ، از جمله آزمون های مهارت انگلیسی مانند IELTS ، TOEFL مبتنی بر اینترنت ، TOEFL مبتنی بر مقاله ، کمبریج انگلیسی : پیشرفته (CAE) یا مهارت (CPE) ، تست Pearson انگلیسی (PTE) Academic ، آماده کنند .

جدول چرخه پذیرش تحصیلی نیوزیلند 2018-19 (به عنوان مثال)

Institute

Level of study

Application deadline

The University of Auckland

UG

December 8, 2018

PG

December 8, 2018

University of Otago

UG

October 31, 2018 (Feb 2019 intake)

PG

October 31, 2018 (Feb 2019 intake)

University of Canterbury

UG

November 1, 2018 (Feb 2019 intake)

PG

November 1, 2018 (Feb 2019 intake)

Massey University

UG

October 31, 2018

PG

October 31, 2018

University of Waikato

UG

December 1, 2018

PG

December 1, 2018

Lincoln University

UG

December 1, 2018

PG

December 1, 2018

Auckland University of Technology

UG

December 9, 2018

PG

December 9, 2018

Victoria University of Wellington

UG

December 1, 2018

PG

December 1, 2018

زمان بندی چرخه پذیرش تحصیلی نیوزیلند (دستورالعمل)

Month

Timeline

July (previous year):

Research your options

August

Register for the standardised tests and appear for the same

September

Prepare the application package and get your test scores

October

Start applying to chosen universities

December

Applications close

Dec-January

Colleges start replying to applications

December

Prepare your finances, explore scholarships and apply for education loans

January

Apply for the Students Visa

March

Departure preparations

March

Session starts

لطفا توجه داشته باشید که برای ورودی ماه مارس ، اکثر مهلت های پذیرش تحصیلی نیوزیلند در ماه دسامبر سال قبل برنامه ریزی شده است . همچنین ضوابط پذیرش تحصیلی نیوزیلند ممکن است بسته به دانشگاه ها و ادارات مربوطه آنها متفاوت باشد . به عنوان مثال ، مهلت ثبت نام دانشگاه Otago در اکتبر خیلی زودتر از سایر دانشگاه ها با intake فوریه است . همچنین، مهلت پذیرش تحصیلی نیوزیلند برای دانشجویان داخلی و خارجی کاملا متفاوت است ؛ بنابراین باید قبل از درخواست پذیرش ، deadlines را بررسی کنید .

معیارهای واجد شرایط بودن

معیارهای واجد شرایط برای سطوح مختلف تحصیلی ، یعنی دوره های کارشناسی و تحصیلات تکمیلی ، از لحاظ مدارک تحصیلی ، کشورهای مادر متقاضیان و دانشگاه هایی که در آن درخواست می کنند تفاوت دارند . دانشجویان باید مطابق با معیارها ، واجد شرایط باشند ، واگرنه درخواست پذیرش تحصیلی نیوزیلند آن ها رد می شود .

جدول زیر معیارهای واجد شرایط بودن چند دانشگاه برتر در نیوزیلند مربوط به دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد را نشان می دهد .

Name of University

Undergraduate Eligibility CriteriaPostgraduate Eligibility Criteria

The University of Auckland

 • IELTS (Academic)- 6.0
 • TOEFL (iBT) – 80
 • TOEFL (paper-based)- 550
 • CAE or CPE- 169 with no bands less than – 162
 • PTE Academic-50
 • MELAB- 80
 • Indian School Certificate or All India Senior School Certificate- Each subject requires different scores. For example- B.A course demands 75 percent, whereas BE(Hons) demands 82 percent overall with an average of 85 percent in Physics and Mathematics.
 • SAT Scores- 1375- BE(Hons) and 1150 for BA programme
 • IELTS- 6.0
 • TOEFL (iBT) – 90
 • TOEFL (paper-based)- 575
 • CAE or CPE- 176
 • PTE Academic-58
 • MELAB- 85
 • Candidates must have completed a bachelors (honours) degree or postgraduate diploma from a recognised university.
 • Previous work experience may be taken into account.

University of Otago

 • IELTS (Academic)- 6.0 (no individual band below 6.0)
 • Internet-based TOEFL score of 80 (minimum writing score of 20)
 • IELTS (Academic)- 6.0 (no individual band below 6.0)
 • Internet-based TOEFL score of 80 (minimum writing score of 20)
 • A postgraduate certificate or postgraduate diploma
 • If a candidate holds an honours degree or postgraduate diploma, he/she may be eligible for master’s study by thesis only. In some cases, if one holds a bachelor’s degree, he/she may apply for a coursework master’s degree or for master’s study by coursework and thesis.

University of Canterbury

 • IELTS Academic: Average score of 6.0, with a minimum of 5.5 in reading, writing, listening and speaking
 • TOEFL iBT: Total minimum score of 80, with at least 19 in Reading, Writing and Listening
 • TOEFL PBT: With a minimum score of 550 and TWE with a minimum score of 4.5
 • Pearson Test of English (Academic)PTE: Overall score of 57 and no PTE communicative skills score below 50
 • Complete an academic qualification substantially taught in English.
 • IELTS Academic: Band of 6.5, with a minimum of 6.0 in Reading, Writing, Listening and Speaking
 • TOEFL iBT: Minimum score of 90, a minimum score of 19 in Reading, Writing and Listening
 • TOEFL PBT: Minimum score of 575 and TWE with a minimum score of 4.5
 • Pearson Test of English (Academic) PTE: Overall score of 64 and no PTE communicative skills score below 58
 • A postgraduate certificate or postgraduate diploma from a recognised university.

منبع : studyabroad.careers360.com