آقای مسعود تخمه‌چی مدیرعامل و بنیان‌گذار گروه راد (موسسه راهیان آبی دانش) در وبیناری در تاریخ ۲۶ خرداد ۹۹ به توضیح و تشریح باید و نبایدهای نگارش موثر انگیزه‌نامه تحصیلی SOP و GTE برای اقدام به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی خواهند پرداخت.

مهم‌ترین سرفصل‌های این وبینار عبارتند از:

  • تعریف SOP
  • تعریف GTE
  • اجزا و سرفصل‌های اصلی
  • آگاهی از شرایط ویزای دانشجویی
  • بیان هدف تحصیلی و شغلی
  • Plagiarism
  • مهارت‌های زبان
  • منحصر به فرد بودن لحن و شیوه نگارش
  • به کار گرفتن کلمات دشوار
  • منابع قابل استفاده