عدم نیاز به پرداخت ویزا اپلیکیشن جهت ویزای تحصیلی استرالیا برای برخی از دانشجویان

طبق لینک زیر، سفارت از دانشجویانی که شرایط زیر را دارا باشند، هزینه ایی برای اقدام مجدد ویزا نخواهد گرفت.

https://covid19.homeaffairs.gov.au/student-visa

این قانون شامل دانشجویانی می شود که حتما ویزای کنونی آنها از تاریخ 01/02/2020 به بعد صادر شده باشد و تحت تاثیر ویروس کرونا، موارد زیر برایشان پیش آمده باشد:

  • دانشجویانی که درس خود را به علت عدم توانایی حضور در کشور استرالیا عقب انداخته اند
  • دانشجویانی که مجبور شده اند درس خود را به صورت نیمه وقت ادامه بدهند
  • دانشجویانی که موفق به تکمیل آموزش های عملی و کارآموزی خود نشده اند

برای استفاده از این شرایط، دانشجویان باید مجددا به صورت آنلاین برای ویزای جدید اقدام کنند و فرم 1545 را تکمیل و در ویزای خود بارگذاری نمایند.

سفارت با توجه به فرم، توضیحات و مدارک ارائه شده تصمیم گیری می کند که آیا این قانون شامل دانشجوی مورد نظر خواهد شد یا خیر.

تحصیل در استرالیا

اگر دانشجویی از داخل خاک استرالیا برای ویزای مجدد اقدام کند، از آنجا که سفارت ابتدا مدارک دانشجو را برای پرداخت یا عدم پرداخت فیش سفارت بررسی می کند لذا ویزای Bridging خود به خود صادر نمی شود و دانشجو باید برای آن اقدام کند

این قانون شامل موارد زیر نمی شود:

  • دانشجویانی که طبق روال عادی برای ویزای جدید اقدام می کنند
  • دانشجویانی که به علت عدم توانایی تحصیلی خود موفق به گذراندن دروس خود نشده و مردود شده اند
  • دانشجویانی که تحصیل خود را به دلایل شخصی به تعویق انداخته اند
  • دانشجویانی که بنا بر تصمیم خودشان و دلخواه خود، واحدهای کمتری برداشته اند یا واحدهایی را حذف کرده باشند