ویزای 482درخواست ویزای 482 ( Temporary Skills Shortage )

دولت استرالیا در ماه آوریل سال گذشته اعلام کرد که ( Temporary Work  (skilled ( ساب کلاس 457 ) لغو خواهد شد . در حال حاضر جایگزین آن ویزای 482 ( Temporary Skills Shortage ) در دسترس می باشد . این ویزا به کارفرمایان اجازه می دهد منابع کارگران ماهری ( skilled workers ) را که توسط خود استرالیایی ها نمی توانند تامین شوند را از سراسر جهان تامین و گردآوری کند .

ویزای 482