دانشگاه فردوسیدانشگاه فردوسی در بین ۵۰۰ دانشگاه برتر دنیا

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد از قرار گرفتن این دانشگاه در بین 500 دانشگاه برتر جهان طی چند سال آینده خبر داد .

محمد کافی :  برنامه داریم طی چند سال آینده در رنکینگ 500 دانشگاه برتر جهان باشیم .

وی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد : براساس سند راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد باید این دانشگاه طی چند سال آینده در میان ۵۰۰ دانشگاه برتر جهان ، ۱۰۰ دانشگاه اول منطقه و ۲ دانشگاه اول کشور قرار گیرد .

وی افزود: برای دستیابی به این اهداف از کمیت گرایی دور شدیم و به سمت کیفیت گرایی در حرکت هستیم.

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد خاطر نشان کرد : همچنین برای دستیابی به اهداف برنامه داریم تا دانشگاه پاسخگو باشیم که این امر ، در حوزه پاسخگویی به نیازهای جامعه و دانشجویان است .