رتبه بندی دانشگاه های آمریکا

رتبه بندی دانشگاه های آمریکا

در این مقاله قصد داریم رتبه بندی دانشگاه های آمریکا در جهان را در دو سیستم رده بندی برترین دانشگاه های جهان بررسی کنیم . طبق ارزشیابی وزارت علوم ایران در مورد دانشگاه های آمریکا تقریبا 83 دانشگاه در گروه ممتاز ، 50 دانشگاه در گروه خوب و 230 دانشگاه در گروه متوسط قرار دارند . (جهت دیدن اسامی دانشگاه ها لطفا به صفحه دانشگاه های آمریکا واقع در بخش تحصیل در آمریکا سایت مراجعه نمایید . )

سیستم آموزش عالی و دانشگاه های آمریکا تقریبا الگوی بسیاری از کشورهای دنیاست . دانشگاه های این کشور از نظر تعداد مقالات علمی چاپ شده همواره مقام اول را دارد حتی از نظر دریافت جایزه نوبل که از سال 1901 آغاز شده است ، کشور آمریکا مقام اول را دارد .

حضور پر رنگ دانشگاه های آمریکا در عرصه علم وپژوهش خصوصا با کسب رتبه های اول در انواع رتبه بندی های جهانی به خوبی دیده می شود به طوری که حدود 25 تا 30 دانشگاه اول دنیا در رتبه بندی تایمز و QS را دانشگاه های آمریکا اشغال کرده اند .

در جدول زیر اسامی دانشگاه های آمریکا که درردیف چهارصد دانشگاه اول دنیا قراردارند آورده شده است :

University QS Times
(Massachusetts Institute of Technology (MIT 1 4
Stanford University 2 3
Harvard University 3 6
(California Institute of Technology (Caltech 4 5
University of Chicago 9 10
Princeton University 13 7
Cornell University 14 19
Yale University 15 8
Johns Hopkins University 21 12
Columbia University 16 16
University of Pennsylvania 19 12
University of Michigan 20 20
Duke University 26 18
(University of California, Berkeley (UCB 27 15
Northwestern University 34 25
(University of California, Los Angeles (UCLA 32 17
(University of California, San Diego (UCSD 41 30
(New York University (NYU 43 27
Brown University 56 53
University of Wisconsin-Madison 53 43
University of Washington 66 28
University of Texas at Austin 63 39
University of Illinois at Urbana-Champaign 71 50
Georgia Institute of Technology 69 34
Purdue University 100 64
University of California, Davis 100 59
University of Southern California 115 66
(University of California, Santa Barbara (UCSB 132 52
Michigan State University 141 93
University of Minnesota 156 71
University of California, Irvine 169 96
Dartmouth College 183 99
University of Virginia 192 107
University of Florida 180 156
University of Colorado Boulder 190 114
University of Rochester 184 163
Texas A&M University 203 171
Arizona State University 212 123
The University of Arizona 246 156
University of Miami 242 201-250
North Carolina State University 279 201-250
University of California, Santa Cruz 336 167
University of Buffalo SUNY 318 251-300
University of California, Riverside 384 201-250
Boston College 376 301-350
Northeastern University 326 184
George Washington University 352 201-250
Virginia Polytechnic Institute and State University 367 251-300
University of Kansas 367 351-400
University of Colorado, Denver 397 266
Florida State University 472 251-300
Oregon State University 450 301-350

آخرین مطالب سایت