بورسیه تحصیلیبورسیه تحصیلی

منابع بسیاری برای دانشجویان وجود دارد که در آن ها به جستجو برای بورسیه تحصیلی بپردازند ، و همچنین خدمات بسیاری وجود دارد که دانشجویان را برای دسترسی به پایگاه داده بورس تحصیلی خود شارژ می کند یا از طرف دانشجویان جستجوی بورس تحصیلی را انجام می دهد .

اگر شما زمان دارید و منابع برای شما در دسترس هستند ، پس بسیاری از جستجوهای بورس تحصیلی را می توان به صورت رایگان در اینترنت یافت . سایت   InternationalScholarships.com یکی از منابعیست که امکان جستجوی بورس تحصیلی را به صورت رایگان ارائه می دهد ، اما تعداد بسیاری از سایت های مشابه این مورد نیز وجود دارند . وقت بگذارید ، تکالیفتان را انجام دهید و سپس شما قادر خواهید بود به تمام اطلاعات مورد نیاز خود دست یابید .

کلاهبرداران بورس تحصیلی

کلاهبرداران بورس تحصیلی همه جا پیدا می شوند و به عنوان یک دانشجوی بین المللی شما هدف اول برای این افراد هستید که می خواهند پول شما را به جیب بزنند . قواعد کلی درباره کلاهبرداری های بورس تحصیلی عبارتند از :

  • اگر شما پول پرداخت کنید تا پول به دست بیاورید ، ممکن است کلاهبرداری باشد .
  • اگر لحن صحبت و امیدواری هایی که به شما می دهند خیلی خوب باشد ، این نیز ممکن است کلاهبرداری باشد
  • زمان صرف کنید ، نه پول
  • هیچکس نمی تواند تضمین کند که شما بورسیه تحصیلی بگیرید
  • پایه های بورس تحصیلی قانونی ، اپلیکیشن فی را نمی پردازند
  • اگر نسبت به یک پیشنهاد مشکوک هستید ، این شک می تواند دلیل خوبی برای نادرست بودن باشد

آیا من برای بورس تحصیلی واجد شرایط هستم ؟

واجد شرایط بودن به نوع بورسیه تحصیلی بستگی دارد . هیچ قاعده کلی در مورد این که شما واجد شرایط بورسیه تحصیلی هستید ، وجود ندارد . تمام بورسیه های تحصیلی در شرایط واجد شرایط بودن خود متفاوت هستند . برخی از آنها نمره TOEFL خاصی درخواست می کنند ، برای برخی از آن ها کشور شما اهمیت دارد ، بعضی از شما می خواهند که یک GPA مشخص داشته باشید و … شما بایستی تحقیقات خودتان را انجام دهید تا متوجه شوید برای بورسیه تحصیلی هدف خود ، واجد شرایط هستید یا خیر .

چطور برای اخذ بورسیه تحصیلی درخواست بدهم ؟

درست به مانند واجد شرایط بودن ، قاعده خاصی در مورد چگونگی در خواست بورس تحصیلی وجود ندارد . برخی برای یک قطعه کار خاص نوشته شده را از شما درخواست می کنند ، برخی از شما درخواست می کنند یک زمینه خاص را پیگیری کنید و برخی از شما فقط درخواست می کنند که application form پر کنید . اگر یک بورسیه تحصیلی پیدا کنید که ممکن است واجد شرایط آن باشید ، با سرپرست اهدا کننده آن تماس بگیرید . در سایت InternationalStudent جزئیات تماس مدیران اهدا کننده بورسیه های تحصیلی برای شما گرد آوری شده است .

نویسنده : امید کریمی

منبع : InternationalScholarships.com