بورسیه تحصیلی دانشگاه موناشبورسیه تحصیلی دانشگاه موناش

مژده به علاقه مندان تحصیل در استرالیا

دانشگاه موناش کشور استرالیا هر ساله بورسیه هایی رو برای دانشجویان در مقاطع کارشناسی و ارشد

این بورسیه برای دانشجویان ممتازی که برای ورودی 2019 اپلای کرده اند در نظر گرفته شده است

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید :

02188883100

لیست رشته هایی که میتوانند شامل این بورسیه شوند :

10000$ رشته های کسب و کار

Undergraduate:

• Bachelor of Business (10 majors, 10 minors)

• Bachelor of Business Administration

• Bachelor of Business Specialist

• Bachelor of Commerce (10 majors, 10 minors)

• Bachelor of Commerce Specialist

Double degrees with the following faculties:

• Arts, Humanities and Social Sciences

• Art Design and Architecture

• Education

• Engineering

• Information Technology

• Law

• Medicine, Nursing and Health Sciences

Postgraduate:

• Master of Accounting

• Master of Professional Accounting

• Master of Actuarial Studies

• Master of Applied Economics and Econometrics

• Master of Advanced Finance

• Master of Banking and Finance

• Master of Business Law

• Master of Human Resource Management

• Master of Global Business

• Master of Management

• Master of Marketing

$8000 مهندسی

Undergraduate:

• Bachelor Engineering (Honours) specialising in:

–– Aerospace engineering

–– Chemical engineering

–– Civil engineering

–– Electrical and computer systems

–– Engineering

–– Environmental engineering

–– Geological engineering

–– Oil and gas engineering

–– Materials engineering

–– Mechanical engineering

–– Mechatronics engineering

–– Mining engineering

–– Renewable energy engineering

–– Software engineering

Postgraduate:

• Master of Advanced Engineering specialising in:

–– Additive manufacturing engineering

–– Chemical engineering

–– Civil engineering (infrastructure systems)

–– Civil engineering (water)

–– Civil engineering (transport)

–– Electrical engineering

–– Energy and sustainability engineering

–– Materials engineering

–– Mechanical engineering

–– Medical engineering

–– Renewable and sustainable energy engineering

$8000 رشته های فناوری اطلاعات

Undergraduate:

• Bachelor Computer Science

• Bachelor of Computer Science Advanced

(Honours)

• Bachelor of Information Technology

Postgraduate:

• Graduate Certificate in Information Technology Research

• Master of Business Information Systems

• Master of Data Science

• Master of Information Technology

• Master of Project Management

• Master of Networks and Security

$10000 حقوق

Undergraduate:

• Bachelor of Laws

$5,000* Postgraduate:

• Master of Commercial Law

• Master of Dispute Resolution

• Master of Government Law and Regulatory Practice

• Master of Human Rights Law

• Master of Intellectual Property and Communications Law

• Juris Doctor (JD)

• Master of Laws (LLM)

• Master of Law and International Development

$5000 پزشکی،پرستاری،علوم بهداشت

Undergraduate:

• Bachelor of Nutritional Science

• Bachelor of Nursing (Peninsula campus

Postgraduate:

• Master of Biomedical and Health Science

• Master of Biotechnology

• Master of Public Health

$5000 علوم پایه

Undergraduate:

• Bachelor of Science (24 majors, 22 minors)

• Bachelor of Science Advanced – Global

Challenges (Honours)

8000$ Postgraduate:

• Master of Environment and Sustainability

• Master of Mathematics

• Master of Science (Astrophysics, Atmospheric science, Earth science

and physics)