ارز دانشجوییارز دانشجویی

ارز دانشجویی همان ارز دولتی می باشد که بیشتر زمان ها از ارز بازار آزاد و سیاه ارزانتر می باشد . ارز دانشجویی گاها بار هزینه های گزاف تحصیل در خارج از کشور را کاهش می دهد .

مطالب مفید : هزینه تحصیل در استرالیا ، تحصیل در استرالیا ، ویزای تحصیلی استرالیا 

میزان ارز دانشجویی در زمان های دور و نزدک تغییر کرده است . در گذشته تا سقف 15000 دلار سالیانه بابت شهریه و 12000 دلار بابت هزینه زندگی پرداخت می شد . طبق آخرین اخبار این میزان به حداکثر 15000 دلار رسیده هست و تفکیکی برای هزینه زندگی و شهریه در میان نیست .

البته صحت این مبلغ بر اساس تجربه می باشد . هیچکدام از سایت های رسمی وزارت علوم  و بهداشت مبلغ را ننوشته اند .

سایت وزارت علوم در بخش ارز دانشجویی مدارک و مراحل را توضیح داده است .

مهتمرین نکته این است به دانشجویانی ارز دولتی تعلق می گیرد که در دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم و یا وزارت بهداشت تحصیل کنند .

وب سایت نشا

http://nesha.saorg.ir/nesha/

وزارت بهداشت نیز همین مراحل را دنبال می کند و در خواست ارز از سایت موهد صورت می گردد .

وب سیات موهد

http://mohed.behdasht.gov.ir/educationportal

اولین قدم ثبت نام در سایت نشا یا موهد می باشد که سپس کارشناس وزارت با شما تماس خواهند گرفت و پس از تایید حواله بانک برای شما صادر می گردد .

ارز داشنجویی به کالج های زبان، دورهای کاردانی ، مدارک فنی حرفه ای ، کارشناسی و موسسات تاییده نشده تعلق نمی گیرد .

ارز داشنجویی برای کارشناسی دوباره ارشد دوباره یا دکترای دوباره تعلق نمی گیرد .

مطالبی که در سایت رسمی وزارت علوم و بهداشت نیست و در اینجا آورده شده است بر اساس تجربه نگاشته شده است .  و از آنجاییکه به روزرسانی مطالب سایت های وزارتخانه ها گاهی به سرعت انجام نمی گیرد توصیه می شود در زمان اقدام  با مراجعه مستقیم به وزات خا نه ها و یا تماس تلفنی اطلاعات به روز را دریافت کنید تا از اتلاف وقت جلوگیری شود .